Nyheter

 

Fler nyheter »

      Bokslutskommuniké för helåret 2016
                  Januari-December 2016 
- Aktiverade prospekteringskostnader för                       helåret  uppgick till 0 (0) kkr
- Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -3,7           (-21,7) mkr
- Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,17           (-1,01) kr
- Eget kapital per aktie vid periodens slut                       uppgick till 1,39 (1,56) kr

Läs mer »


      Bokslutskommuniké för helåret 2015                       Januari-December 2015
- Aktiverade prospekteringskostnader för helåret         uppgick till 0 (72) kkr
- Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -21,7         (-3,0) mkr
- Resultatet per aktie för helåret uppgick till -1,01           (-0,16) kr
- Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till     1,56 (2,57) kr

Läs mer »


        Delårsrapport första halvåret 2015
                    (Januari-Juni 2015)
- Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick 
  till -0,6 (-2,3) mkr
- Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till       -0,03  (-0,12) kr
- Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till     2,54 (2,59) kr
- Likviditeten vid periodens slut uppgick till  1,1 mkr      (2,7) mkr.

Läs mer »

Nyemission 2014
Arctic Gold genomförde en nyemission med teckningstid mellan den 28 maj och 13 juni 2014.

Memorandum
Villkor och anvisningar
Anmälningssedel för teckning med företräde
Anmälningssedel för teckning utan företräde

Läs mer »

Arctic Gold i media

Det har skrivits en hel del om Arctic Gold i framförallt norsk media den senaste tiden. På sidan Arctic Gold i media har vi samlat ett axplock av länkar.
Läs mer »

Fakta om mineraler i Nord-Norge 2012

Läs faktablad om mineraler i Nord-Norge 2012.
Läs »

Om Arctic Gold

Arctic Gold AB är ett svensk prospekterings- och gruvutvecklingsföretag vars huvudprojekt utgörs av guld- och kopparfyndigheten Bidjovagge i norra Norge. Vid sidan av Bidjovagge har Arctic Gold ett antal intressanta guld- och basmetallprojekt i Sverige.Bolagets aktie handlas på NASDAQOMX First North.Läs mer »

Se presentation från årsstämman den 22 maj 2012
Presentation »