Bolagsstämmor


Extra bolagsstämma den 8 november 2017
Kallelse till extra bolagsstämma den 8 november 2017
Förslag till minskning av aktiekapitalet
Styrelsens redogörelse enl 20 kap 13§ 4st ABL
Revisorsyttrande enl 20 kap 14§ ABL
Styrelsens beslut om nyemission mot betalning med apportegendom
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § om apportegendomen
Revisorsyttrande enl 13 kap 8§ ABL
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 §ABL Väsentliga händelser
Revisorsyttrande enl 13 kap 6§ ABL


Årsstämma 2015
Kallelse till årsstämma 7 maj 2015
Fullmaktsformulär
Reviderat förslag till p 10 i dagordningen - Hanne Markussen Eek
Kommuniké från Arctic Golds årsstämma 2015
Hanne Markussen Eek vald till vice ordförande I Arctic Gold

Årsstämma 2014
Kallelse till årsstämma 2014
Dagordning och beslutsförslag
Förslag till beslut om tillsättande av valberedning (punkt 11)
Förslag till beslut om minskning av aktiekapital (punkt 13)
Förslag till beslut om nyemission (punkt 14)
Förslag till beslut om fondemission (punkt 16)
Revisorsyttrande
Fullmaktsformulär
Protokoll från årsstämman 15 maj 2014

Årsstämma 2013
Kallelse till årsstämman 11 april 2013
Dagordning och beslutsförslag
Förslag till beslut om tillsättande av valberedning (punkt 11)
Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 13)
Förslag till beslut om nyemission (punkt 14)
Förslag till beslut om fondemission (punkt 15)
Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande enligt 20 kap 14§ aktiebolagslagen
Protokoll från årsstämman 11 april 2013

Årsstämma 2012
Presentation från årsstämman 22 maj 2012
Kallelse till årsstämma den 22 maj 2012
Valberedningsens förslag till årsstämma den 22 maj 2012
Fullmaksformulär
Protokoll från årsstämman den 22 maj 2012

Extra bolagsstämma den 9 mars 2012
Kallelse till extra bolagsstämma den 9 mars 2012
Protokoll från extra bolagsstämma den 9 mars 2012

Årsstämma 2011
Kallelse till årsstämma den 10 maj 2011
Fullmatsformulär
Presentation från årsstämman den 10 maj 2011
Protokoll från årsstämman den 10 maj 2011

Extra bolagsstämma den 9 november 2010
Kallelse till extra Bolagsstämma i Alcaston Exploration den 9 november 2010
Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner
Villkor för teckningsoptionen
Protokoll från årsstämman den 9 november 2011

Extra bolagsstämma den 11 maj 2010
Kallelse till extra Bolagsstämma i Alcaston Exploration den 11 maj 2010
Styrelsens förslag
Protokoll från årsstämman den 11 maj 2010

Årsstämman 2010
Kallelse till Bolagsstämma i Alcaston Exploration den 7 april 2010
Bilagor till kallelsen
Protokoll från årsstämman den 7 april 2010