Investor Relation

Arctic Golds aktie handlas på NASDAQOMX First North. Aktiens kortnamn (stock ticker) är ARCT.

På dessa sidor finns finansiell information och information om aktien.

Vår strävan är att du ska finna all nödvändig finansiell information om Arctic Gold på denna sida och välkomnar en kontakt om det är något du saknar.

Bolagets Certified Advisor är Partner Fondkommission AB

Företrädesemission 2014

Arctic Gold genomförde en företrädesemission med teckningstid 28 maj till 13 juni 2014.

För information och teckning se dokumenten nedan:
Memorandum
Villkor och anvisningar
Anmälningssedel för teckning med företräde
Anmälningssedel för teckning utan företräde

För mer information besök:
NASDAQOMX First North

REDEYE

BEQUOTED