Projekt

Arctic Golds projektportfölj består av två guldprojekt i Västerbotten i Sverige men det som bolaget fokuserar på sedan i våren 2010 är Bidjovaggefältet i norska Finnmarken. Bidjovaggefältet är ett gruvfält med ett flertal malmkroppar som tillsammans bildar ett malmfält. Såväl koppar som guld har tidigare producerats i området.

Arctic Golds undersökningstillstånd och undersökningsrätter