Historik

Arctic Gold bildades 1999 under namnet Alcaston Diamond Exploration som ett helägt dotterbolag till det australiensiska bolaget Alcaston Mining NL. Alcastons verksamhet var initialt inriktad mot prospektering efter diamanter i Sverige. Under början av 2000-talet beviljades bolaget flera undersökningstillstånd för diamantprospektering i Norrbotten och en omfattande prospekteringsverksamhet bedrevs under några år på dessa .

Efter ett antal år hade Alcaston Mining NL inte längre möjlighet att finansiera en fortsatt diamantprospektering och avyttrade större delen av sin ägarandel i det svenska dotterbolaget till ett antal svenska investerare.

Sedan den 31 mars 2006 drevs bolaget under namnet Alcaston Exploration AB (namnändrat 2009) som ett fristående svenskt bolag med fokus på prospektering efter guld och basmetaller. Verksamheten var främst inriktad mot bolagets undersökningstillstånd i Västerbotten. Insatserna har omfattat såväl geofysiska markmätningar som borrning för provtagning av bottenmorän och bergkax samt borrkärnor från större djup. Positiva resultat har påvisats inom flera av Bolagets undersökningsområden.

Den 8 april 2010 förvärvade Alcaston Exploration Arctic Gold AB genom en apportemission av aktier i Alcaston Exploration AB till Arctic Golds ägare. Arctic Golds huvudsakliga tillgång var guld- och kopparprojektet vid Bidjovagge i Nordnorge. Förvärvet av Arctic Gold innebar ett strategiskifte för Bolaget där fokus skiftade från prospektering på flera intressanta uppslag till utveckling av ett gruvnära projekt. Som ett led i den nya strategin har Bolaget bytt namn till Arctic Gold AB (publ)