Styrelse och ledning

 

Claes Levin (f 1941), Styrelseordförande

Styrelseordförande i Arctic Gold sedan maj 2014. Claes Levin är jur.kand. och har ekonomexamen vid Lunds Universitet. Claes har haft följande befattningar: 1968 - 80 olika chefsbefattningar inom SEB, 1980 - 83 VD för Diligentia, 1983 - 85 VD för Reinholdkoncernen, 1986 - 98 VD för Platzer Bygg, 1999 - 2014 ordförande och ledamot i flera noterade och onoterade bolag inom olika branscher, bl.a. ordförande i Wiking Mineral 2005 – 2012. Clas Levin äger 200.000 aktier i Arctic Gold AB.

  Hanne Markussen Eek (f 1966 ) Vice ordförande
Styrelseledamot i Arctic Gold sedan maj 2015. Hanne Markussen Eek, var fram till den 10 april 2015 ordförande i den norska branchorganisationen för gruvor och mineralbolag, Norsk Bergindustri. Hanne Markussen Eek har under fyra år varit den norska organisationens ordförande och talesperson och känner mycket väl hela branschen såväl som politiker, regeringsledamöter och tjänstemän i departement och direktorat. Hanne är delägare i familjeföretaget Franzefoss Minerals AB och sitter i styrelserna för den betydelsefulla kalkkoncernens dotterbolag. Hanne Markussen Eek äger inga aktier i Arctic Gold.





Krister Söderholm (f.1950), Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 22 maj 2012 och styrelseordförande under åren 2013-2014. Krister Söderholm har geologexamen vid Åbo Akademi i Finland. Han har bl.a arbetat 23 år, 1979- 2002, för Outokumpu Oy i olika befattningar, ungefär hälften av dessa i Finland och hälften i olika andra länder. Krister har även arbetat som chefsgeolog och gruvchef hos A/S Bidjovagge Gruber i Norge 1985-1988 och som chefsgeolog och prospekteringschef hos Viscaria AB i Kiruna 1989-1996. På uppdrag av Handels- och Industridepartementet i Finland var han Bergmästare under perioden 2003-2006. Från 2006 till 2010 var han anställd av Kevitsa Mining Oy/First Quantum Minerals Ltd där han var VD och senare också Country Manager. 2010 startade Krister ett eget konsultbolag Kris Consulting Oy. Han invaldes i styrelsen för Nordic Mines AB 2010. Han blev platschef för Laiva guldgruva i Brahestad, Finland samma år, där han verkade till juni 2012. Han blev då vice vd för Nordic Mines Oy och från maj 2013 åter ledamot av styrelsen i Nordic Mines AB. Krister äger 50.000 aktier i Arctic Gold


                                      

Tord Cederlund (f. 1941), Styrelseledamot och verkställande direktör

Styrelseledamot i Arctic Gold sedan 22 maj 2012. Tord Cederlund är även ledamot av styrelsen i Nordic Mines och en av de större ägarna där. Tord Cederlund är civilekonom och tidigare auktoriserad revisor. Han är grundare till ett av de första privata finansbolagen Cederlund & Grandin AB och har medverkat till ett stort antal företagsbildningar i Sverige och utomlands. Tord Cederlund var tidigare bosatt i Bryssel under  flera år och var där bl.a ledamot i gruvbranschens lobbyorganisation Euromines Gold Group. Han har bred erfarenhet av styrelsearbete i Europa såväl som i gruvbranschen i Sverige och Finland. 1996 medverkade Tord Cederlund till uppstarten av Endomines AB samt 2005 till uppstarten av Nordic Mines AB. Tord Cederlund äger 4.568.981 aktier i Arctic Gold.


 

Torsten Börjemalm(f.1939),  Styrelsesuppleant


Styrelsesuppleant i Arctic Gold sedan 11 april 2013, tidigare styrelseordförande i Arctic Gold från den 10 augusti 2007 fram till den 11 april 2013, ordinarie styrelseledamot och verkställande direktör under perioden 1999-2007. Torsten Börjemalm är bergsingenjör med examen från KTH 1966. Torsten Börjemalm har varit verksam i flera gruvbolag såsom LKAB, Terra Mining, Lappland Goldminers samt Tricorona Mineral AB. Torsten Börjemalm är styrelseledamot i Lovisagruvan AB, Swedish Energy Alliance AB och TB Management AB. Torsten Börjemalm äger direkt och via bolag 389.880 aktier i Arctic Gold.