Stortjärnen

Stortjärnen uppslaget utgörs av guldmineralisering knuten till tektoniska zoner i en kvartsdiorit. Synligt guld och guld tillsammans med arsenikkis har påträffats i flertalet borrhål. Hittills har 59 borrhål om totalt 9373 meter borrats av olika bolag mellan åren 1995-2008. Den bästa sektion hittills är 11 meter med 3,17 g/t guld i borrhål 96009. Guld i området hittades genom moränprovtagning av NSG (Nämnden för Statens Gruvegendom) som identifierade ett bälte med guldanomalier från Sorsele till Bottenhavet via Storuman och Lycksele och döpte detta till ”Guldlinjen”. Därefter har detaljarbeten på många uppslag utförts och på Stortjärnen uppslaget (Knaften) har Barrick Gold (1995-1996), North Atlantic Natural Resources (2001) samt Lappland Goldminers (2003-2007) borrat.