Undersökningstillstånd och undersökningsrätter


Undersökningstillstånd i Sverige

 Namn  Giltig från  Giltig till och med  Hektar
 Häbbersholm nr 3   2007-10-17  2016-10-17  145
 Stortjärnen nr 1  2013-02-12  2016-02-12  1 467
 Total      1 612

 

Undersökningstillstånd i Norge

  Rettighetsnummer        
Type Nr År
Rettighetsområdets navn Kommune  Areal 
G.UND  0583 2008 -FB  Laem'sejåkka 21 Kautokeino 300 000 m2
G.UND 0584 2008 -FB Laem'sejåkka 22 Kautokeino 300 000 m2
G.UND  0585 2008 -FB Laem'sejåkka 23 Kautokeino 300 000 m2
G.UND  0588 2008 -FB  Laem'sejåkka 26 Kautokeino 300 000 m2
G.UND 0589  2008  -FB  Laem'sejåkka 27 Kautokeino 300 000 m2
G.UND  0590 2008  -FB  Laem'sejåkka 28 Kautokeino 300 000 m2
G.UND 0591 2008 -FB Laem'sejåkka 29 Kautokeino 300 000 m2
G.UND   0592 2008 -FB Laem'sejåkka 30 Kautokeino 200 000 m2


Undersökningsrätter i Norge

Type Rettighetsnummer Rettighetsområdets navn Kommune Areal
G.UTV 0001/2011 Biddjovagge 1 Kautokeino 986 000 m2
G.UTV 0002/2011 Biddjovagge 2 Kautokeino 962 000 m2
G.UTV 0003/2011 Biddjovagge 3 Kautokeino 990 000 m2
G.UTV 0004/2011 Biddjovagge 4 Kautokeino 962 000 m2
G.UTV 0005/2011 Biddjovagge 5 Kautokeino 986 000 m2