Låna pengar

Spara pengar med rätt försäkring

Försäkringar är en viktig del av vår vardag. De flesta av oss har ett antal olika försäkringar idag. Många av oss har till och med för många försäkringar och är dubbelförsäkrade inom vissa områden. Med dubbelförsäkring avses att vi har flera försäkringar som täcker “samma sak”. Men det är trots allt bättre att ha för många försäkringar än att inte ha tillräckligt med försäkringar. I vart fall den dag som en olycka inträffar och vi är i behov av ett försäkringsskydd.

Olika typer av försäkringar

Det är viktigt att du har klart för dig vilka typer av försäkringar som du behöver för att skydda olika delar av ditt liv. Du bör självfallet ha en olycksfallsförsäkring och även någon form av hemförsäkring. Bor du i ett hus bör du ha någon form av villaförsäkring eller annan bostadsförsäkring. Har du en båt bör du ha en båtförsäkring och så vidare. Kort sagt, samtliga områden av ditt liv bör omfattas av ett försäkringsskydd i någon form.

Viktigt att jämföra försäkringar

När du ska teckna dig för en försäkring är det viktigt att du inte okritiskt lyssnar på första bästa försäkringssäljare i din bekantskapskrets. Du ska självfallet memorera den information som hen ger dig men du måste själv jämföra de olika försäkringsalternativen. I dag finns det utmärkta webbplatser där du enkelt kan jämföra de olika försäkringsbolagens försäkringar. Du kan inte endast jämföra försäkringarna, utan du kan även teckna dig för en försäkring på dessa webbplatser.

Gör en årlig avstämning av dina försäkringar

Du måste ha en löpande kontroll över ditt försäkringsskydd. Det är något som är viktigt för både ditt försäkringsskydd och din plånbok. Du kan till exempel göra en årlig avstämning av ditt försäkringsskydd för att kontrollera såväl att du har ett tillräckligt försäkringsskydd som att du inte är dubbelförsäkrad. Genom denna årliga kontroll kan du försäkra dig om att du alltid har rätt försäkringsskydd till rätt pris.

Kommentarer inaktiverade för Spara pengar med rätt försäkring
ashe