Låna pengar

Starta konsultverksamhet och hyr ut dig själv som chef

Det finns många i Sverige som har en gedigen högskoleutbildning och lång yrkeserfarenhet som chef eller senior medarbetare. Dessa personer har goda förutsättningar att starta egen verksamhet, då allt fler bolag väljer att hyra in istället för att anställa kvalificerad personal. Den här artikeln ger konkreta tips till dig som vill starta eget för att hyra ut dig själv för den typen av uppdrag.

Arbetsmarknaden har på senare år förändrats betydligt. Tidigare var det vanligt att den som var färdigutbildad sökte en tillsvidareanställning som man sedan hade kvar under mycket lång tid. Det tillhörde ovanligheterna att man valde att byta arbetsplats. Den typen av lojalitet till en och samma arbetsgivare finns inte kvar idag. Numera har vi en stor rörlighet på arbetsmarknaden och nyexaminerade har inte längre ambitionen att arbeta på en och samma arbetsplats under sin karriär, utan eftersträvar ofta att kunna byta arbetsgivare och utvecklas med nya arbetsuppgifter. För den enskilda arbetstagaren har det inneburit en ökad frihet och större flexibilitet. Det gäller inte minst när det gäller jobb med få utbildningskrav, vilket finner stöd i forskning från Statistiska Centralbyrån.

Starta eget och kliv in som chef i företag på konsultbasis

En annan tydlig trend på arbetsmarknaden är att allt fler väljer att hyra ut sig själva som konsulter till olika bolag. Det kan handla om att man under kort tid går in och axlar en roll i företagsledningen i väntan på att posten permanent besätts eller att man går in och vikarierar för en chef som är föräldraledig. För många innebär det en stor frihet att kunna gå in och ta kortare uppdrag och kunna fakturera sin lön. Man slipper då den administration som det innebär att vara en del av den vanliga linjeorganisationen och kan istället helhjärtat fokusera på själva kärnuppdraget. Många som har lång erfarenhet inom it-branschen väljer att åta sig uppdrag som interim it chef på stora eller medelstora företag, uppdragen kan det både avse kort eller lång tid. Det kan handla om att man anlitas för att hjälpa ett bolag med att sätta upp en ny infrastruktur för IT eller för att skära ned kostnader för befintliga IT-system. Det faktum att företag väljer att ta in en tillfällig chef har berörts i såväl media och vetenskap och här kan du läsa mer om den trenden.

Viktiga saker att tänka på när man åtar sig seniora konsultuppdrag

Även om det finns många fördelar med att börja åta sig uppdrag som chef eller senior rådgivare hos olika företag i egenskap av konsult, så innebär det också ett visst ansvar med skatter, avgifter och annat som behöver betalas. Om man har ett aktiebolag måste man följa de regler som gäller för arbetsgivardeklarationer, momsdeklarationer och övriga skatter och avgifter. Nu för tiden finns det dock många bra redovisningsbyråer som för en liten slant kan bistå med detta. Det behöver inte alls bli särskilt dyrt då byråerna gör mycket med hjälp av AI och andra digitala självgående system.

Kommentarer inaktiverade för Starta konsultverksamhet och hyr ut dig själv som chef
ashe